Vermeulen Accountancy
Diensten
Over ons
Diensten
Contact

Onze producten en diensten 

Vermeulen Accountancy levert:

 • Een vakkundige opzet en uitvoering van uw boekhouding;
 • Uw belastingaangiften, ook voor particulieren;
 • Maandelijkse informatie van kerncijfers;
 • Financieel advies op maat;

In overleg met u wordt bepaald welke aspecten voor u van belang zijn.

U kunt kiezen uit de volgende producten:

 • Verwerken van de financiële gegevens in de boekhouding (Kas, bank, inkopen, verkopen, grootboek, enz.);
 • Verzorging van aangiften BTW, loonbelasting, dividendbelasting;
 • Debiteuren- en crediteurenbewaking;
 • Opstellen van liquiditeitsprognoses;
 • Opstellen van begrotingen en budgetbewaking;
 • Levering van conceptjaarrekening;
 • Periodieke levering van kerncijfers;

en de volgende diensten:

 • Controle of structureren administratie;
 • Investeringsadviezen;
 • Samenstellen tussentijdse overzichten;
 • Contact met banken en belastingdienst;

Met ons boekhoudpakket kunnen wij u voorzien van zowel tussentijdse- als jaarverslagen. Onze rapportages bevatten naast de balans en de verlies- en winstrekening onder andere analyses, kengetallen, overzichten vaste activa en controleberekening BTW.

Heeft u interesse in een van de genoemde producten of diensten dan kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek. Bij het onderdeel contact vindt u onze contactgegevens.

 “Vermeulen Accountancy denkt met u mee”Over onsDienstenContact